Förändringar av trafikkanaler på VHF-nätet

Med anledning av frigörande av plats på kustradionätet så kommer flera trafikkanaler på VHF-bandet förändras den 1 november 2022.

Förändringen är en del av ett internationellt projekt som heter VDES (VHF data exchange system) som handlar om att frigöra bandbredd och möjliggöra datatrafik på VHF-nätet.”

Läs mer här; https://www.sjofartsverket.se/sv/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/forandringar-av-trafikkanaler-pa-vhf-natet/