Inställt: SSA Årsmöteshelg i Östersund

SK3JR, Jemtlands Radioamatörers styrelse avbryter arbetet och ställer in SSA:s årsmöte i Östersund 2023

Klubbens styrelse har vid ett extra styrelsemöte 2022-12-12 fått en redovisning av projektgruppen då man sedan en kort tid tillbaka fått totalt motstridiga uppgifter från SSA’s ordförande Jens om de ekonomiska förutsättningarna för att arrangera årsmötet mot det som tidigare gällt.”

Läs mer på SK3JR’s hemsida; https://www.sk3jr.se/startsida/ssa-arsmote-installt/