Öppet hus 25/3

Ingen av ordinarie nyckelperson kommer idag kunna närvara på klubben. Man åker dit på egen risk idag.

73 de SK3GA

Publicerat den
Kategoriserat som SK3GA