Minnesord om SM3HFC Tore

Med stor sorg meddelar vi att Tore, känd med anropssignal SM3HFC, har gått bort och nu är en silent key. Tore var en framstående och omtyckt medlem av Hudiksvalls Sändareamatörer, där han under en period tjänade som ordförande och gjorde betydande insatser för föreningen och amatörradiosamhället i stort.

Hudiksvalls Sändareamatörer och hela amatörradiosamhället har förlorat en verklig eldsjäl och en kär vän i Tore. Hans arv kommer att leva vidare genom de många människor han har påverkat och inspirerat. Vi hedrar hans minne genom att fortsätta hans arbete och hålla hans passion för amatörradio vid liv.

Våra tankar går till Tores familj och nära vänner i denna svåra tid. Tore, du kommer alltid att vara saknad och aldrig glömd.

Tack för allt du gav oss. Vila i frid.

73 de SA3BPE Henrik, Ordf. SK3GA