Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Årsmöte 2022

2022-02-28--19:00 - 21:00

Dags för årsmöte den 28/2-2022.

Mer info och dagordning kommer här.

OBS! Obligatorisk anmälan så vi vet hur många som kommer. Anmäl dig via följande länk (OSA 27/2-2022); https://simplesignup.se/private_event/189417/571fea57ed

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt fungera
som rösträknare under mötet
5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst
6. Frågan om dagordningens godkännande.
7. Framläggande av verksamhetsberättelse och årsredovisning för senaste
verksamhetsåret
8. Revisorns berättelse för senaste verksamhetsåret
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition
av tillgängliga vinstmedel
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av styrelseledamöter med suppleanter
12. Val av revisor med suppleant
13. Val av ledamöter till valberedningen
14. Fastställande av årsavgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår
15. Fastställande av beloppsgräns för utbetalningar
16. Behandling av inkomna motioner. Styrelsen avger yttrande till inkomna
motioner
17. Behandling av styrelseförslag
18. Behandling och fastställande av budget för innevarande år
19. Synpunkter på verksamheten för innevarande år
20. Mötet avslutas

//

Styrelsen

Details

Date:
2022-02-28
Time:
19:00 - 21:00
Event Categories:
, ,

Organizer

Hudiksvalls Sändareamatörer – SK3GA
Email
info@sk3ga.se
View Organizer Website

Venue

Hudiksvalls Sändareamatörer – SK3GA
Kapellgatan 3
Hudiksvall, 824 43 Sverige
+ Google Map
View Venue Website