Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Årsmöte 2023

2023-02-27--19:00 - 21:00

Dagordning vid Hudiksvalls Sändareamatörers årsmöte 2023

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt fungera
som rösträknare under mötet
5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst
6. Frågan om dagordningens godkännande.
7. Framläggande av verksamhetsberättelse och årsredovisning för senaste
verksamhetsåret
8. Revisorns berättelse för senaste verksamhetsåret
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition
av tillgängliga vinstmedel.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av styrelseledamöter med suppleanter *)
12. Val av revisor med suppleant
13. Val av ledamöter till valberedningen
14. Fastställande av årsavgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår
15. Fastställande av beloppsgräns för utbetalningar
16. Behandling av inkomna motioner. Styrelsen avger yttrande till inkomna
motioner
17. Behandling av styrelseförslag
18. Behandling och fastställande av budget för innevarande år
19. Synpunkter på verksamheten för innevarande år
20. Mötet avslutas

Mandatperioder för ledamöter enligt stadgar

Ordförande 2 år Väljs udda årtal
Sekreterare 2 år Väljs udda årtal
Kassör 2 år Väljs jämnt årtal
Ledamot 2 år Väljs udda årtal
Ledamot 2 år Väljs jämnt årtal
Två suppleanter 1 år

Revisor 1 år
Suppleant 1 år

Valberedning 1 år Sammankallande
Valberedning 1 år

Jitsilänk; https://meet.jit.si/SK3GA

Details

Date:
2023-02-27
Time:
19:00 - 21:00
Event Category:

Organizer

Hudiksvalls Sändareamatörer – SK3GA
Email
info@sk3ga.se
View Organizer Website

Venue

Hudiksvalls Sändareamatörer – SK3GA
Kapellgatan 3
Hudiksvall, 824 43 Sverige
+ Google Map
View Venue Website