Årsmöte 2022

Hudiksvalls Sändareamatörer - SK3GA Kapellgatan 3, Hudiksvall, Sverige

Dags för årsmöte den 28/2-2022. Mer info och dagordning kommer här. OBS! Obligatorisk anmälan så vi vet hur många som kommer. Anmäl dig via följande länk (OSA 27/2-2022); https://simplesignup.se/private_event/189417/571fea57ed Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet… Fortsätt läsa Årsmöte 2022

Årsmöte 2023

Hudiksvalls Sändareamatörer - SK3GA Kapellgatan 3, Hudiksvall, Sverige

Dagordning vid Hudiksvalls Sändareamatörers årsmöte 2023 1. Årsmötets öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt fungera som rösträknare under mötet 5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst 6. Frågan om dagordningens godkännande. 7. Framläggande av verksamhetsberättelse och årsredovisning… Fortsätt läsa Årsmöte 2023

Årsmöte 2024

Hudiksvalls Sändareamatörer - SK3GA Kapellgatan 3, Hudiksvall, Sverige

Boka datum och tid för vårt årsmöte denna dag och tid. Förslag till dagordning vid Hudiksvalls Sändareamatörers årsmöte 2024 1. Årsmötets öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt fungera som rösträknare under mötet 5. Frågan om årsmötet är… Fortsätt läsa Årsmöte 2024