Extra styrelsemöte

Styrelsen kallas till extra styrelsemöte 26/7 kl 18.00. Revisor samt valberedning är även kallade till detta möte. Välkommen!