AMPRnet

”Ett globalt datanät för radioamatörer

se.ampr.org är namnet på en ipv4-allokering (44.140.0.0/16). Den utgör den svenska delen av AMPR som reserverades i Internetutvecklingens barndom för radioamatörverksamhet. Stöd för ipv6 är också på väg.

Adressrymden hade fram till 2013 en enda kopplingspunkt till Internet, utannonserat från universitetet UCSD. Sedan maj 2013 annonseras adressrymden ut lokalt i Sverige från forskningsnätet SSVL (AS8973) vid KTH via SUNET, det svenska universitetsnätet, till Internet. Samarbetet mellan radioamatörerna, deras organisationer och SUNET bygger på en diskussion om hur man kan samarbeta i beredskapssammanhang.

Amatörradioklubbar erbjuds att ansluta samhällsnyttiga amatörradioresurser till Internet, direkt via SUNETs anslutningspunkter i hela landet (karta), eller via någon av de anslutna institutionerna. Exempel på sådana resurser är analoga och digitala repeaters, fjärrstyrda radiostationer, sensornätverk, radiofyrar av olika slag,mm.

Uppbyggnaden av AMPRnet Sverige pågår distriktsvis. Inledningsvis användes de åtta amatörradiodistrikt som Sverige är indelat i. Sedan början av 2015 tillämpas en finare distriktsindelning, dels för att bättre anpassa verksamheten till beredskapssverige, dels för att minska belastningen på distriktskoordinatörerna och få fler personer inblandade i uppbyggnaden.

Omstarten innebär att de allokeringar som gjordes under pionjärfasen inte längre gäller. Nya allokeringar utgår från den nättopologi som uppstår när SUNET/AMPR-gateways upprättas, i första hand vid högskoleorterna. Detta betyder också att den information som finns i DNS-databasen är obsolet. En backup-kopia av den gamla databasen, per 2014-02-17, finns tillgänglig som ett historiskt dokument och alla som har något att bidra med till historieskrivningen av pionjärfasen inbjudes att göra så. Databasen raderas nu successivt för att ge plats för den nya allokeringen. Subdomänen se.ampr.org och baklängesuppslagningen har delegerats till oss. En diskussion om koordineringsregler för domännamnshanteringen pågår för att undvika kaos. Tills dess reglerna publiceras sköts all DNS-hantering av koordinatorgruppen. SM0SHG/Adde abonnerar på domännamnet network44.org och hjäper gärna till om någon är intresserad av att använda den. Baklängesuppslagningen refererar dock till se.ampr.org.”


AMPRNet, en förkortning av Amateur Packet Radio Network, är ett TCP/IP-baserat nätverk för radioamatörer.

Under 1970-talet lyckades KA6M, Hank Magnuski, registrera hela 44-nätet för amatörradiobruk. Detta ger radioamatörer runt om i världen över 16 miljoner IP-nummer för bruk i AMPRNet.

Hälften av dessa IP-nummer har reserverats för amerikanska radioamatörer, men ett del (44.140/16) är tilldelade till svenska radioamatörer.

Nätet administreras idag av ett stort antal lokala radioamatörer.

Det finns idag ca 65 000 44-ipnr allokerat till svenska radioamatörer. Mer info kommer!

Mer info på svenska hittar du här: